IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Tomasz Olejarz
  • Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Idee, kierunki ewolucji, instrumenty realizacji
  • kod: 164
  • ISBN: 978-83-60695-45-6
  • Lublin 2010
  • 46 str.
  • format A5
  • --