IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Alicja Curanović
  • Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw
  • kod: 168
  • ISBN: 978-83-60695-49-4
  • Lublin 2010
  • 52 str.
  • format A5
  • --