IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
  • Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu – zarys problemu
  • kod: 169
  • ISBN: 978-83-60695-50-0
  • Lublin 2010
  • 60 str.
  • format A5
  • --