IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 8(2010)  Zeszyt  1
    Europa – pytania o przyszłość
  • kod: 209
  • ISBN: 0
  • Lublin 2010
  • 206 str.
  • format B5
  • --