IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 8(2010)  Zeszyt  2
    Rosja w poszukiwaniu tożsamości
  • kod: 210
  • ISBN: 0
  • Lublin 2010
  • 152 str.
  • format B5
  • --