IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Kapuśniak
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 8(2010)  Zeszyt  3
    UE–USA–NATO a Federacja Rosyjska
  • kod: 211
  • ISBN: 0
  • Lublin 2010
  • 142 str.
  • format B5
  • --