IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Ihor Szewczenko, Łukasz Jasina
  • Zakorzeniony kosmopolita
  • kod: 170
  • ISBN: 978-83-60695-51-7
  • Lublin 2010
  • 220 str.
  • format 200x130
  • Cena: 25,00 zł

Próba opowiedzenia o stosunkach polsko-ukraińskich przez pryzmat mikroopowieści. Jej bohaterem jest Ihor Szewczenko - profesor Uniwersytetu Harvarda - urodzony i wychowany w Polsce syn ukraińskich emigrantów, absolwent warszawskiego liceum - rocznik 1939.
Książka składa się z wywiadu z Ihorem Szewczenką poprzedzonego wyjaśniającymi skomplikowanie jego biografii przedmowami. Uzupełniają ją: przypisy i całościowa bibliografia I. Szewczenki oraz jego artykuł o stosunkach polsko-ukraińskich.

Seria: Humanica