IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jan Szczepaniak
  • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe. Tom II. Duchowieństwo diecezji krakowskiej
  • kod: 172
  • ISBN: 978-83-60695-52-4
  • Lublin 2011
  • 267 str.
  • format A4
  • Cena: 40,00 zł