IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Kapuśniak
  • Wspólnota Niepodległych Państw. Fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne. Tom 1
  • kod: 173
  • ISBN: 978-83-60695-55-5
  • Lublin 2011
  • 284 str.
  • format B5
  • Cena: 24,00 zł

Książka wydana wspólnie z KUL i Konrad Adenauer Stiftung.

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej