IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Tomasz Stępniewski
  • Polityka czarnomorska Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji
  • kod: 175
  • ISBN: 978-83-60695-57-9
  • Lublin 2011
  • 652 str.
  • format A5
  • --