IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Tomasz Stępniewski
  • Polityka czarnomorska Stanów Zjednoczonych Ameryki
  • kod: 176
  • ISBN: 978-83-60695-58-6
  • Lublin 2011
  • 51 str.
  • format A5
  • --