IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Tomasz Olejarz, Tomasz Stępniewski
  • Ukraina między dysfunkcjonalną demokracją a nieskonsolidowanym autorytaryzmem
  • kod: 178
  • ISBN: 978-83-60695-60-9
  • Lublin 2011
  • 68 str.
  • format A5
  • --