IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Andrzej Gil
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 9(2011)  Zeszyt  3
    Rzeczpospolita vs Carstwo
  • kod: 214
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2011
  • 140 str.
  • format B5
  • --