IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan, Tomasz Stępniewski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 9(2011)  Zeszyt  4
    Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej
  • kod: 215
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2011
  • 256 str.
  • format B5
  • Cena: 21,50 zł