IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Stępniewski
  • Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej
  • kod: 180
  • ISBN: 978-83-60695-68-5
  • Lublin-Warszawa 2012
  • 199 str.
  • format B5
  • --

W XXI wieku sukcesywnie wzrasta znaczenie regionu Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan). To właśnie tutaj w XIX wieku między imperium brytyjskim i rosyjskim toczyła się Wielka Gra o dominację i wpływy. Obecnie metaforą Nowa Wielka Gra określa się rywalizację o wpływy w regionie Azji Centralnej między aktorami polityki światowej – Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także Unią Europejską, NATO, Iranem i Turcją. Atrakcyjność i znaczenie tego regionu dla polityki międzynarodowej warunkowane są olbrzymimi złożami ropy i gazu, ale również położeniem geopolitycznym, wzrastającym zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem (z obszaru przyległego Afganistanu, Pakistanu), handlem narkotykami, migracjami oraz fundamentalizmem religijnym. Książka ta – z poznawczego i praktycznego punktu widzenia – będzie z pewnością przydatna badaczom zajmującym się Azją Centralną, ale również studentom, dziennikarzom i wszystkim osobom zainteresowanym polityką międzynarodową.
Tomasz Stępniewski

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej