IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Andrzej Gil
  • Chiny i Rosja wobec Azji Centralnej - uwarunkowania, stan obecny i perspektywy
  • kod: 181
  • ISBN: 978-83-60695-66-1
  • Lublin 2012
  • 51 str.
  • format A5
  • --