IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Andrzej Gil
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 10(2012)  Zeszyt  1
    Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach
  • kod: 216
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2012
  • 135 str.
  • format B5
  • --