IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Mirosław Filipowicz, Jerzy Kłoczowski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 10(2012)  Zeszyt  3
    Polska w realiach zimnej wojny 1943-1989/91
  • kod: 218
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2012
  • 175 str.
  • format B5
  • --