IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Mirosław Filipowicz, Jerzy Kłoczowski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 10(2012)  Zeszyt  3
    Polska w realiach zimnej wojny 1943-1989/91
  • kod: 218
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2012
  • 175 str.
  • format B5
  • --