IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Mirosław Filipowicz
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 10(2012)  Zeszyt  4
    Tradycje polskiego federalizmu a proces jednoczenia Europy
  • kod: 219
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2012
  • 189 str.
  • format B5
  • --