IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi, Tomasz Stępniewski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 10(2012)  Zeszyt  5
    The Eurozone Crisis: Implications for Central and Eastern Europe
  • kod: 220
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2012
  • 97 str.
  • format B5
  • Cena: 25,00 zł