IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Bartosz Jóźwik, Tomasz Stępniewski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 10(2012)  Zeszyt  6
    European economic integration and convergence
  • kod: 221
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2012
  • 206 str.
  • format B5
  • --