IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Andrzej Gil
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 11(2013)  Zeszyt  1
    Grupa Wyszehradzka - Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju
  • kod: 222
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2013
  • 164 str.
  • format B5
  • --