IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Urszula Borkowska
  • Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze – początek czasów nowożytnych
  • kod: 20
  • ISBN: 83-85854-18-5
  • Lublin 1996
  • 302 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Niezwykle interesująca publikacja, zawierająca referaty wygłoszone na seminarium poświęconym zagadnieniu uniwersalizmu i regionalizmu w dziejopisarstwie średniowiecznym i wczesnonowożytnym w krajach naszego regionu, w którym, obok zasłużonych naukowców, wzięli udział także młodzi historycy. Tom zawiera, między innymi, artykuły s. Urszuli Borkowskiej, Norberta Kerskena, Jarosława Wenty, Jana Ptaka.

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica