IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Bartosz Jóźwik, Tomasz Stępniewski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 11(2013)  Zeszyt  6
    Central and Eastern Europe: convergence, integration and security
  • kod: 227
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2013
  • 285 str.
  • format B5
  • --