IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Andrzej Szabaciuk
  • „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915
  • kod: 188
  • ISBN: 978-83-60695-74-6
  • Lublin 2013
  • 308 str.
  • format B5
  • --

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie genezy, uwarunkowań i zakulisowych dyskusji prowadzonych przez lata wokół tzw. „kwestii chełmskiej”, skutkujących wyodrębnieniem z Królestwa Polskiego nowej „ruskiej” guberni.

Ksiażka rozprowadzana przez Wydawnictwo KUL

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej