IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan
  • Eastern Poland. Development challenges
  • kod: 189
  • ISBN: 978-83-60695-73-9
  • Lublin 2013
  • 354 str.
  • format B5
  • --

Ksiażka rozprowadzana przez Wydawnictwo KUL

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej