IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Malika Sultanova Arsanukaeva, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk
  • Ислам на Северном Кавказе: история и вызовы современности
  • kod: 192
  • ISBN: 978-83-60695-77-7
  • Lublin 2014
  • 264 str.
  • format B5
  • --

Ksiażka rozprowadzana przez Wydawnictwo KUL

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej