IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jakub Olchowski, Tomasz Stępniewski, Bartosz Bojarczyk, Alina Sobol
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12(2014)  Zeszyt  3
    Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans
  • kod: 230
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2014
  • 146 str.
  • format B5
  • --