IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jakub Olchowski, Tomasz Stępniewski, Bartosz Bojarczyk, Alina Sobol
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12(2014)  Zeszyt  3
    Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans
  • kod: 230
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2014
  • 146 str.
  • format B5
  • --