IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska, Mirosław Filipowicz, Paweł Jarosz
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12(2014)  Zeszyt  4
    The End of History which did not happen. The Economy and Finance of the former USSR countries / Koniec historii, który nie nastąpił. Gospodarka i finanse państw byłego ZSRR
  • kod: 231
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2014
  • 146 str.
  • format B5
  • --