IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Stępniewski, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk, Anna Visvizi
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12(2014)  Zeszyt  5
    Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczenstwo, gospodarka
  • kod: 232
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2014
  • 196 str.
  • format B5
  • --