IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Mirosław Filipowicz, Paweł Jarosz
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12(2014)  Zeszyt  7
  • kod: 234
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2014
  • 253 str.
  • format B5
  • Cena: 30,00 zł