IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Zygmunt Stankiewicz, Tomasz Stępniewski, Andrzej Szabaciuk
  • Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы
  • kod: 195
  • ISBN: 978-83-60695-78-4
  • Lublin 2014
  • 464 str.
  • format B5
  • --

Ksiażka rozprowadzana przez Wydawnictwo KUL

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej