IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Agata Stolarz, Aleksiej Wasiliew
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 13(2015)  Zeszyt  2
    Polityka wobec pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji
  • kod: 236
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2015
  • 240 str.
  • format B5
  • --