IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi, Tomasz Stępniewski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 13(2015)  Zeszyt  4
    European Neighbourhood Policy after the Arab Spring and Russia-Ukraine hybrid war
  • kod: 238
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2015
  • 190 str.
  • format B5
  • --