IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jan Muś
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 13(2015)  Zeszyt  5
    Russia in the Balkans. Threat or Opportunity?
  • kod: 239
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2015
  • 162 str.
  • format B5
  • --