IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14(2016)  Zeszyt  4
    Re-thinking the OECD’s role in global governance: members, policies, influence (Vol. 14, No. 4, 2016)
  • kod: 242
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2016
  • 251 str.
  • format B5
  • --