IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Oskar Halecki
  • Od unii florenckiej do unii brzeskiej
  • kod: 23
  • ISBN: 83-85854-29-0
  • Lublin 1997
  • 270, 344 str.
  • format A5
  • nakład wyczerpany

Książka Oskara Haleckiego, opisujaca wysiłki zjednoczeniowe obu największych Kościołów chrześcijańskich, ukazała się po raz pierwszy w Rzymie w 1958 roku. Pierwsze polskie wydanie tej klasycznej już pozycji daje możliwość poznania przez szersze grono czytelników jednego z naszych najwybitniejszych historyków. Długoletnia, bardzo szeroko zakrojona kwerenda źródłowa umożliwiła Haleckiemu gruntowne przedstawienie długiego procesu, który zakończył sie aktem unii w 1596 roku.

Nakład wyczerpany

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej