IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Anna Visvizi
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14(2016)  Zeszyt  2
    InfoSec in East-Central Europe: information in security – challenges, implications, responses (Vol. 14, No. 2, 2016)
  • kod: 243
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2016
  • 142 str.
  • format B5
  • --