IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Bartosz Jóźwik, Tomasz Stępniewski
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14(2016)  Zeszyt  5
    Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej
  • kod: 244
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2016
  • 387 str.
  • format B5
  • --