IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Marek Radziwon
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14(2016)  Zeszyt  3
    Ruch obywatelski w Federacji Rosyjskiej. Nowe obszary działania, zagrożenia, tradycje
  • kod: 245
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2016
  • 194 str.
  • format B5
  • --