IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi, Agata Stolarz, Katarzyna Żukrowska, Joanna Stryjek
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14(2016)  Zeszyt  6
    The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects (Vol. 14, No. 6, 2016)
  • kod: 246
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2016
  • 210 str.
  • format B5
  • --