IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Mirosław Filipowicz, Paweł Jarosz
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14(2016)  Zeszyt  1
  • kod: 250
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2016
  • 240 str.
  • format B5
  • --