IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi, Colette Mazzucelli
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 15(2017)  Zeszyt  2
    East-Central Europe: re-focusing the debate
  • kod: 251
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2017
  • 232 str.
  • format B5
  • --