IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Marta Pachocka, Aleksandra Kuczyńska-Zonik
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 15(2017)  Zeszyt  3
    Minorities, diasporas, refugees in contemporary Europe
  • kod: 252
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2017
  • 209 str.
  • format B5
  • --