IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Marta Pachocka, Aleksandra Kuczyńska-Zonik
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 15(2017)  Zeszyt  3
    Minorities, diasporas, refugees in contemporary Europe
  • kod: 252
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2017
  • 209 str.
  • format B5
  • --