IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Henryk Gapski
  • Christianitas et cultura Europae. Historiae peritus. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego
  • kod: 24
  • ISBN: 83-85854-27-4
  • Lublin 1998
  • 826, 302 str.
  • format A4
  • nakład wyczerpany

W lutym 1998 roku ukazała się pod redakcją prof. Henryka Gapskiego dwutomowa Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kłoczowskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, czterdziestopięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czterdziestolecia założenia i kierowania Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pięciolecia założenia i kierowania Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. ***Tom I CHRISTIANITAS ET CULTURA EUROPAE zawiera 117 prac ludzi nauki różnych specjalności, głównie historyków, ułożonych w kilkanaście działów tematycznych, w większości korespondujących z badaniami i zainteresowaniami twórczymi prof. Kłoczowskiego. ***Tom II HISTORIAE PERITUS odnosi się bezpośrednio do osoby Prof. Kłoczowskiego. Jest zbiorem „szkiców do portretu” Jubilata, świadectwem serdecznych więzi, podziwu i ogromnego szacunku dla Kolegi, Przyjaciela, Mistrza.... ( ze wstępu) (ISBN t.2: 83-85854-28-2)

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica