IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Aleksander Surdej, Anna Visvizi
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 15(2017)  Zeszyt  4
    International organizations and multilateralism: a view from Central Europe
  • kod: 253
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2017
  • 162 str.
  • format B5
  • --