IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Aleksander Surdej, Anna Visvizi
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 15(2017)  Zeszyt  4
    International organizations and multilateralism: a view from Central Europe
  • kod: 253
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2017
  • 162 str.
  • format B5
  • --