IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Mirosław Filipowicz, Lee Hyun-Ju
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 16(2018)  Zeszyt  2
    History and Memory: the Case of Poland and Korea
  • kod: 260
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2018
  • 160 str.
  • format B5
  • --