IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 16(2018)  Zeszyt  4
    Central Europe in contemporary international affairs: security, society, international collaboration
  • kod: 261
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2018
  • 214 str.
  • format B5
  • --