IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 16(2018)  Zeszyt  4
    Central Europe in contemporary international affairs: security, society, international collaboration
  • kod: 261
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2018
  • 214 str.
  • format B5
  • --