IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Anna Visvizi
  • Yearbook of the Institute of East-Central Europe 16(2018)  Zeszyt  3
    Central Europe's economy: trends, issues, policies
  • kod: 262
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2018
  • 205 str.
  • format B5
  • --