IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Monika Płoska
  • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka prawna
  • kod: 28
  • ISBN: 83-85854-33-9
  • Lublin 1998
  • 88 str.
  • format B5
  • Cena: 11,00 zł

Materiały z konferencji „Mniejszości w Europie Środkowej i Wschodniej”, która miała miejsce w Lublinie w dniach 19-21 października 1993 roku. Tom prezentuje dziewięć prac. Autorzy referatów starali się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zagwarantowanie stabilności granic, zapewniając jednocześnie emancypację mniejszościom narodowym i religijnym. Problem rozważano zarówno na płaszczyźnie politologicznej jak i prawnej, analizując obowiązujące przepisy prawa jak też stany faktyczne ujawniające konflikty interesów rożnych grup społecznych.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej